info

info

Go! Klimaatschool,een school met een “HART” voor mens en dierl!
GO! Klimaatschool slaat de handen in elkaar met de VZW Heartsaver. Deze VZW ijvert voor
een maximale toegankelijkheid tot AED’s 😊 Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters.
Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de
overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.
HARTstarters mogen dan wel van levensbelang zijn, maar vaak zijn die te weinig toegankelijk
voor het grote publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken. Het
gebruik sluit ook aan bij de lessen EHBO en leerplandoelen rond gezondheid.
De VZW wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om
de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. VZW Heartsaver zal in samenwerking
met onze school een HARTstarter BUITEN aan de school plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is. Zo willen we als school ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel binnen de gemeente Bree.
Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.
Het AED schoolproject van de VZW Heartsaver wordt officieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs.

BS GO!Klimaatschool Bree

Energiek basisonderwijs vanuit duurzaamheid en innovatie

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Regenboogstraat 5A

3960 Bree

Tel.: 089 / 47 13 86

Email: klimaatschool@scholengroep14.be


Schoolvisie


affiche-gpa-2013

thematische projecten

natuurlijk leren
natuurlijk leren
onze klimaattuin
onze klimaattuin

GO! Klimaatschool Bree, de eerste basisschool in Vlaanderen met als belangrijkste thema van de 21ste eeuw, zijnde het klimaat en de zorg ervoor, als doorslaggevende kern van het pedagogisch project genomen en opgewaardeerd in de naamgeving van de school. De baseline van deze nieuwe school wordt Energiek basisonderwijs vanuit duurzaamheid en innovatie.

Van een positief energiek KLASKLIMAAT
waarbij samenwerking met ouders een noodzaak is
zodat mogelijkheden en situaties gecreëerd worden

via een onderzoekend innovatief SCHOOLKLIMAAT …
omdat leren vertrekt vanuit een explorerend en experimenterend milieu
waardoor kinderen vaardigheden ontwikkelen die bijdragen tot kennisverwerving

naar inzicht in WERELDKLIMAAT!
waar nadenken over een leefbare wereld voor iedereen centraal staat voor nu en de toekomst.

Volg ons steeds op facebook om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten!!!

imagesAH6164KVSamen op weg naar een eigen plaats in een leefbare wereld die we zelf vorm en inhoud moeten geven op een respectvolle en innovatie manier!

 


team1-e1420723339501

Schoolteam
Directeur
Administratief personeel Wendy Theunissen/Aline Polutnik
Zorgcoördinator
Onderwijzend Personeel Kleuteronderwijs Liesbet Baeten ( 1KO)
Patricia Tindemans (1KO)
Inge Theunissen (2KO)
Martine Bierens (3KO)
Leermeester Lichamelijke Opvoeding Kleuters/lager onderwijs Liesbet Baeten/
Kinderverzorgster Lydia Neelen
Onderwijzend Personeel Lager Onderwijs Claudia Kesters (1LO)
Jona Melis (2LO)
Rosette Aengeveld(3LO)
Christel Biets (4LO)
Ingrid Smeets (5 + 6 LO)
ICT – Coördinator Andy Janssens

Bijzonder leermeesters Levensbeschouwing

Katholieke Godsdienst Nives Vuch
Niet–Confessionele Zedenleer Goele Venken
Islamitische Godsdienst Bayram Kocyigit
Vak- en Dienstpersoneel Marc Baeten (werkman), Bea, Martine en Barbara
Busbegeleiding juf Bea en Linda

Inschrijvingen:
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Er zijn zeven instapdata:Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • op de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de maandag na O.L.H. Hemelvaart

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en het verwantschap aantoont (SIS-kaart, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitsstuk van het kind zoals het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister…)

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.


Secretariaat:

-> Mevr. Wendy Theunissen            maandag en donderdag: 9u – 16u

-> Mevr. Aline Polutnik                     woensdag                          : 9u – 14u

Directie:

ma – di – do – vr              : 8u45 – 16u

woe                                  : 8u45 – 12u

Opgelet: Bij bezoek aan de school steeds eerst het secretariaat en/of directie verwittigen!-< administratief gebouw: Millenstraat 14

Op afspraak ook mogelijk buiten de schooluren!


Schooluren: Kleuterblok & Lagere afdeling:

8u45 tot 10u25 (les)

10u25 tot 10u40 (pauze)

10u40 tot 12u20 (les)

12u20 tot 13u20 (middagpauze)

13u20 tot 15u10 (les)

Opgelet: Op woensdag eindigen de lessen om 11u50 en op vrijdag eindigen de lessen om 15u!

De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn in de school. Laatkomers storen de lesactiviteiten (ook bij de kleuters). Laatkomers dienen zich overigens te melden en te verantwoorden bij het secretariaat of de directie, die hiervan een vaststelling zal noteren in de agenda. Het regelmatig te laat komen, wordt (na verwittiging) als problematisch beschouwd en gemeld aan het CLB.

Specifieke richtlijnen voor de kleuters:

 • ’s Morgens is er toezicht vanaf 8.30u.
 • Mama en/of Papa brengt mij op tijd naar school.
 • Mama en/of Papa gaat snel weer naar huis, Zo duurt het afscheid niet lang en kan ik snel leuke dingen doen.
 • Na schooltijd wachten ze op mij aan de deur onder het afdak.
 • Mijn moedertaal of spreektaal(dialect) is mooi, toch is het belangrijk dat mama en/of papa beschaafd Nederlands met mij spreken zodat ik dat ook goed kan.

   Mama en/of Papa zorgt ook voor:

 • Mijn naam op mijn jas, muts, sjaal en boekentas
 • Een zakdoek in mijn boekentas
 • Fruit, geen snoep of chips, geen frisdranken, geen papiertjes
 • We gebruiken een hervulbare drinkbus
 • In het eerste kleuterklasje neem ik ook een reservebroekje mee.

   In het  derde kleuterklasje heb ik het volgende nodig:

 • Zwemgerief
 • Na het zwemmen verbod om snoep te kopen
 • Eigen speelgoed laat ik thuis
 • Op alle spullen die ik meeneem naar huis staat mijn naam.

Kosteloos onderwijs
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen.

De materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school kosteloos in bruikleen gegeven aan de leerlingen, maar blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn, worden ze vervangen op kosten van de ouders.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.


De scherpe maximumfactuur: zie schoolreglement

– Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen:

 • Onder toezicht op school eten:

□   eigen boterhammen

       o Naar huis gaan:

Voor de school en om verzekeringstechnische redenen is het belangrijk om te weten of uw kind de toestemming heeft om de school tijdens de middagpauze te verlaten. (nl. ook ’s middags is uw kind op de weg naar en van school verzekerd)

– Snoep

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat te veel snoep schadelijk is voor ieders gezondheid, brengen de kinderen liefst fruit, boterhammen of voedzame koeken mee zonder chocolade. De school voorziet een traktatie met Sinterklaas en Pasen. Dit bestaat uit de gebruikelijke lekkernijen. Traktatie bij verjaardag: geef uw kind een cake, taart… en/of drank mee, dan wordt er een “echt” verjaardagsfeestje gevierd in de klas. Mocht u toch kiezen voor snoep, dan krijgen de kinderen dit op het einde van de dag mee in hun boekentas om thuis te kunnen smullen.

– Fruitdag:

We organiseren ook een fruitdag op woensdag, d.w.z. die dag mag er enkel fruit en water genuttigd worden tijdens de speeltijd. Kinderen kunnen zich inschrijven in het Tutti Frutti – project dat we voorstellen voor de voordelige prijs van €6. Zo krijgen ze elke woensdag en dit gedurende 30 weken een stuk fruit aangeboden. Leuk weetje? Sommige mutualiteiten betalen dit project volledig terug.


Schoolbus-> zie schoolreglement

Ophaaldiensten in volgende gemeenten: Bree, Opitter, Tongerlo, Gruitrode, Neerglabbeek.Belangrijke inlichtingen:

 • De school voorziet in leerlingenvervoer met een schoolbus indien de ouders dat wensen. Het vastgelegde rittenschema is ter inzage op het schoolsecretariaat. De bus stopt op vooraf bepaalde stopplaatsen. In geen geval kunnen er extra stopplaatsen gemaakt worden.
 • De leerlingen moeten de bus begeleidster gehoorzamen.
 • De school is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment dat ze op de bus stappen en zolang ze in de bus zitten. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen voor ze op de bus stappen en nadat zij het voertuig verlaten. De bus begeleider mag het voertuig niet verlaten. Bij aanvang van het schooljaar wordt aan de leerlingen een bus reglement meegegeven ter ondertekening door de ouders/voogd.
 • De abonnementen voor het leerlingenvervoer zijn de opgelegde tarieven
 • Occasionele gebruiker:
 • De “occasionele gebruiker” beantwoordt aan volgende criteria:
 • schrijft in voor “vaste” dagen, die vooraf (maand, trimester, jaar) worden

opgegeven

 • de stopplaats ligt binnen de route
 • er is nog plaats vrij in de bus (de permanente gebruiker heeft voorrang)
 • wordt (apart) vermeld op het rittenblad
 • Deze “occasionele gebruiker” koopt in de school een “ tienrittenkaart” aan. Bij elke rit wordt deze kaart door de chauffeur/bus begeleider gevalideerd. Een rit kost €1.
 • Elk kind dient op tijd aan de bushalte te staan. Er mag geen tijdverlies zijn door op iemand te wachten die nog niet klaar staat.
 • Ouders moeten hun kinderen aan de bushalte komen afhalen.
 • De bus begeleider is niet meer verantwoordelijk zodra de kinderen de bus hebben verlaten.
 • Leerlingen moeten zich aan het gezag van de begeleiding onderwerpen.

(zie bus reglement)Lichamelijke opvoeding & zwemmen


Lichamelijke opvoeding:

Onze kleuters krijgen turnles van een bijzondere juf Liesbet Baeten. De leerlingen van de lagere afdeling krijgen deze lessen van de klastitularis.

Turnkledij is verplicht in het lager onderwijs: zwarte/blauwe short, T-shirt met logo van de school en turnpantoffels met witte zool. Alle kinderen nemen deel aan de lessen lichamelijke opvoeding.

Uitzonderingen worden enkel aanvaard met een briefje van de dokter of ouders. Aankoopprijs T-shirt = € 8

Schoolzwemmen:

Onze leerlingen gaan om de veertien dagen zwemmen tegen betaling.

De zwembeurten vinden telkens plaats op dinsdag .

De kleuters van de derde kleuterklas gaan ook enkele maanden per jaar zwemmen. Dit wordt jaarlijks meegedeeld wanneer deze periode begint.

De zwemlessen behoren tot het lessenpakket van de lagere school en de kinderen zijn dus verplicht om hieraan deel te nemen. Bij niet deelname aan deze lessen is een schriftelijke

verantwoording aan de leerkracht of de directie vereist!


Wieltjesdag:

Op woensdag organiseert onze school de ‘wieltjesdag.’ Dit houdt in dat de leerlingen skates, rolschaatsen, skate boards,… en ander rollend materiaal mogen meebrengen van thuis. Let op! Deze dag mag er niet gevoetbald worden op de speelplaats.

Op de speelplaats van de kleuters zijn ook fietsen toegelaten, mits uw kind er nog zijwieltjes aan bevestigd heeft. Indien er geen zijwielen aan de fiets bevestigd zijn, mag deze niet gebruikt worden tijdens de speeltijden.


Schoolraad, leerlingenraad,oudervereniging-> zie schoolreglement

 • LEERLINGENRAAD :

In onze school is er een leerlingenraad die jaarlijks in oktober verkozen wordt uit leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van onze school. Tijdens deze verkiezing heeft elke leerling van het lager onderwijs en het ganse schoolteam stemrecht. Dit gebeurt via een stembrief. De kandidaten van het 5de en 6de leerjaar mogen campagne voeren met zelfgemaakte affiches. De stemmen worden verzameld door de klastitularis en geteld door de directie en de zorgcoördinator. De leerlingenraad vergadert op regelmatige basis tijdens de middagspeeltijd met de directie en/of de zorgcoördinator om alzo leerlingenparticipatie in het beleid concrete uitwerking te bieden.


Info- en ouderavond

Begin september (nl. voor alle leerlingen) worden de ouders uitgenodigd om alle info te ontvangen met betrekking tot het nieuwe schooljaar en kennis te maken met de nieuwe leerkracht van hun kind.

3 x jaar (voor de kerstvakantie, de paasvakantie en op het einde van het schooljaar) wordt u uitgenodigd voor de bespreking van de vorderingen van uw kind(eren).

Op verzoek van de leerkracht en/of ouders kunnen er bijkomende oudercontacten georganiseerd worden i.f.v. de begeleiding en opvolging van het kind.

Wij voeren een opendeurpolitiek d.w.z. dat u steeds welkom bent om bepaalde zaken te bespreken. Na een telefoontje leggen wij graag met u samen een datum en tijdstip vast.

Heb je vragen of hulp nodig op één van de volgende terreinen neem dan gerust contact op met het CLB.

Het CLB werkt op volgende domeinen :

 • Het leren en studeren
 • Studiekeuze en beroepskeuze
 • De sociaal-emotionele ontwikkelingen
 • Preventieve gezondheidszorg

Het CLB werkt adviserend, onder beroepsgeheim en kosteloos. Het CLB werkt op vraag van de leerlingen of ouders. Vanaf de leeftijd 14 beslist de leerling zelf of hij/zij CLB-begeleiding wil. CLB-begeleiding is een recht; geen verplichting. Het medisch onderzoek binnen de preventieve gezondheidszorg en de leerplichtbegeleiding zijn wel verplicht.

Bij wie kan je terecht ?

 CLB Genk-Maasland vestiging Bree

Millenstraat 14A te 3960 Bree

Tel.: 089 77 01 70

E-mail: clb.bree@g-o.be

Bij afwezigheden kan je, je wenden tot de hoofdzetel :

CLB Genk-Maasland

Weg naar As 199A

3600 GENK

Tel. : 089 36 57 90

Fax. : 089 30 39 68

E-mail: CLB.GENK-MAASLAND@g-o.be

De C.L.B-medewerkers zijn:

 • Arts: Vanvaerenbergh Vera
 • Psycho-pedagogigisch werkster: Tielens Mita
 • Maatschappelijk werkster:
 • Paramedisch werkster: Franken Anne
 • Intercultureel medewerkster (Marokkaans)
 • Intercultureel medewerkster (Turks)

Veiligheid en rijen

Na het beëindigen van de lessen, zowel in de voormiddag als ’s avonds, worden er rijden gevormd. Alle leerlingen van het lager onderwijs, alsook de kleuters die met de bus meegaan zijn verplicht hun fluo vestje te dragen wanneer ze één van de schoolpoorten verlaten! De leerkrachten begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoorten:

Rij1: Poort Regenboogstraat. Hier worden de leerlingen de straat overgezet door een leerkracht

Rij2: Poort Mussenburgstraat en Millenstraat. Hier worden de leerlingen eveneens de weg overgezet.

Rij 3: De busrij. Deze wordt eveneens begeleid door een leerkracht.

Al de leerlingen die na een kwartier niet zijn afgehaald zijn verplicht naar de opvang te gaan. Er mogen immers geen kinderen zonder toezicht aan de schoolpoort achterblijven!

ATTENTIE!

Alle ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen van de lagere afdeling aan één schoolpoort af te halen.

De speelplaats wordt uitsluitend betreden indien je wenst met een leerkracht of de directeur te spreken of indien je kind naar de opvang moet.

Ochtend- en avondtoezicht

Onze school voorziet een ochtend- en avondtoezicht:

Ochtendtoezicht:

 • Vanaf 8u30 toezicht op de speelplaats door een klasleerkracht.

Avondtoezicht:

 • Einde om 15u25 (‘s woensdags om 12u05, vrijdag 15u15)
 • Aanvang elke schooldag vanaf 8u30
 •  Kinderen die niet tijdig worden afgehaald gaan met de schoolbus mee naar de lokale kinderopvang te Bree, nl. Holder de Bolder.

Buitenschoolse opvang: ‘Holder de Bolder’

Onze school werkt samen met een flexibele buitenschoolse

kinderopvang ‘Holder de Bolder’, georganiseerd door de stad Bree, bedoeld voor zowel kinderen van de kleuter- als van de lagere school. Er is zowel voor- als naschoolse opvang mogelijk.

Adres:

Kinderopvang “Holder de Bolder”

Info & inschrijvingen Yvonne Domen of Rita Creemers Schoolstraat 69 – 3960 Bree

(089) 84 85 58 of kinderopvang@bree.be


Studietoelage

Hulp nodig?
U kunt het formulier om een school– of studietoelage aan te vragen, bekomen op het schoolsecretariaat.

Onze secretaresse helpt u graag verder: → liefst na telefonische afspraak!


De schoolverzekering

Onze school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering bij de verzekeringsmaatschappij “Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen” nl:

ETHIAS

Prins Bisschopsingel 73

3500 Hasselt

Deze verzekering dekt alle lichamelijke letsels, opgelopen door een ongeval op school of op de normale weg van en naar huis.

Stoffelijke schade wordt niet vergoed.

Bij een ernstig ongeval worden vanzelfsprekend vanuit school de nodige maatregelen voor verzorging of eventueel ziekenhuisopname getroffen. Indien geen onmiddellijke hulp nodig is, maar een doktersonderzoek toch wenselijk is, wordt aan de leerling een ongevalsaangifteformulier meegegeven. Dit moet door een dokter worden ingevuld en terug op school worden bezorgd. Al de kosten worden terugbetaald (uitgezonderd gipsverband).

Hoe gebeurt deze terugbetaling ?

Je moet het ongeval aangeven bij je ziekenfonds. De kosten voor verzorging (dokters- en apothekersrekeningen …) zelf vereffenen. Aan het ziekenfonds vraag je de normale terugbetaling en een attest, waarop het gedeelte vermeld staat dat terugbetaald werd.

Dit attest bezorg je op school, die dit doorzendt naar ETHIAS.

De verzekeringsmaatschappij betaalt de niet-vergoede onkosten rechtstreeks op je rekeningnummer.

Mochten er zich toch nog problemen, vragen of aarzelingen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie of het secretariaat van onze school. U bent steeds van harte welkom!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Energiek basisonderwijs vanuit duurzaamheid en innovatie

%d bloggers liken dit: